Įmonė

UAB „Utenos komunalininkas“ yra uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas – Utenos rajono savivaldybė. Įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra užtikrinti Utenos miesto ir rajono įmonių, organizacijų, gyventojų ir kitų vartotojų poreikių tenkinimą komunalinių paslaugų srityje. Pagrindinė bendrovės ūkinės veiklos kryptis atliekų surinkimas, tvarkymas, šalinimas, nutekamojo lietaus vandens tinklų, miesto komunalinio ūkio priežiūra, statybos ir remonto darbai, želdinių sodinimas ir priežiūra ir panaši veikla.


Įmonė įkurta  1995 m.  balandžio 25 d. vietoje  likviduoto  Utenos  valstybinio  komunalinių  įmonių  kombinato. Iki 2002 m. buvo vadinama SP UAB „Utenos komunalininkas“. Tais pačiais metai pavadinimas keičiamas į UAB „Utenos komunalininkas“. 2004 m. rugpjūčio 30 d.   išduotas naujas registravimo pažymėjimo Nr. 005084. Įmonės kodas – 183606952 . Nuo 2015 m. birželio 1 d. įmonės įstatinis kapitalas yra 1 689 787,04 Eur. Vienos akcijos vertė yra 28,96 Eur.


Mūsų įmonė visą laiką dirba stabiliai. Pagrindinis įmonės užsakovas yra Utenos rajono savivaldybė, kuriai tenka 92,7 % visų užsakymų apimčių,  likusioji dalis –  gyventojams ir kitoms įmonėms. Su įmonėmis sudaryta apie 660 sutarčių. Taip pat įmonė plečia savo veiklą. Atliekų tvarkymo operatoriaus funkcijas atlieka ne tik Utenos mieste, bet ir visose rajono seniūnijose.

Valdymo schema, įstatai

UAB „Utenos komunalininkas“ organizacinė struktūra

UAB „Utenos komunalininkas“ įstatai

Veiklos sritys

 • Miesto gatvių ir teritorijų valymas (kiemsargių paslaugos, mechanizuotas šlavimas, plovimas, barstymas, laistymas, tepalo dėmių valymas nuo dangų);
 • Elektros apšvietimo tinklų eksploatavimas;
 • Lietaus nuotekų tinklų eksploatavimas;
 • Aplinkos tvarkymo darbai (gazonų bei gėlynų  įrengimas ir priežiūra; žolės pjovimas, medžių sodinimas, genėjimas, pjovimas, šakų smulkinimas);
 • Gerbūvio darbai;
 • Patalpų dezinfekcija;
 • Kapinių priežiūra;
 • Buitinių atliekų surinkimas, presavimas, transportavimas;
 • Viešųjų ir kilnojamųjų tualetų priežiūra ir eksploatacija;
 • Antrinių žaliavų surinkimas, rūšiavimas;
 • Stambiagabaričių atliekų surinkimas;
 • Pavojingų atliekų (liuminescencinių lempų, vandens separatorių dumblo, užterštų pašluosčių, variklio, pavarų dėžių ir tepalinės alyvos, švino akumuliatorių, tepalų filtrų) surinkimas ir saugojimas.

Paslaugos

 • Atliekų tvarkymas;
 • Miesto elektros apšvietimo tinklų eksploatacija;
 • Mechanizuotas valymas, gatvių priežiūra bei remontas;
 • Gatvių ir kvartalų rankinis valymas;
 • Pliažų, kapinių priežiūra, kita veikla;
 • Želdinių priežiūra;
 • Patalpų dezinfekcija.
Sužinoti daugiau

Įmonės parametrai

Stiprybės:

 • Patyręs personalas;
 • Geriausia techninė bazė regione, tarp analogiško profilio įmonių;
 • Turimi visi leidimai, licencijos, atestatai, didinantys veiklos konkurencingumą;
 • Strategiškai palanki geografinė padėtis plėsti veiklai regione.

Silpnybės:

 • Siaura specializuotos technikos pritaikymo sritis.

Galimybės:

 • Parama iš ES, diegiant naujas technologijas atliekų tvarkymo veikloje;
 • Išplėsti aplinkos tvarkymo veiklą.

Grėsmės:

 • Nėra aiškiai apibrėžta regioninės atliekų tvarkymo sistemos vystymosi eiga;
 • Griežtėjantys reikalavimai atliekų tvarkyme sąlygoja papildomų išteklių ir investicijų poreikį.

Kita

UAB „Utenos komunalininkas“ darbuotojų atlyginimai

Eil. NrPareigų pavadinimasDarbuotojų sk.2021 m. I ketvirčio darbo užmokestis, Eur (neatskaičius mokesčių)
1.Vadovai33080
2.Skyrių vadovai52100
3.Specialistai (-ės)141490
4.Vairuotojai, traktorininkai311384
5.Darbininkai, krovėjai201072
6.Valytojos28739
7.Šaltkalviai, elektrikai6974
8.Vidutinis mėnesinis įmonės darbuotojo bruto darbo užmokestis1071201

Ataskaitos

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kiti