Atliekų rūšiavimo ir tvarkymo ataskaita

Kviečiame susipažinti su VšĮ Utenos kolegija tyrimo „Atliekų rūšiavimas ir tvarkymas Utenos rajone: gyventojų nuomonės tyrimas“ ataskaita.

Atliekų rūšiavimo tyrimo ataskaita_Utenos kolegija