Pavojingų, didelių gabaritų atliekų ir kitų antrinių žaliavų, susidariusių buityje, surinkimas

Dėl gyventojų pašalinto didelio atliekų kiekio sekančią savaitę Utenos mieste bus pratęsiamas pavojingų, didelių gabaritų atliekų ir kitų antrinių žaliavų, susidariusių buityje, surinkimas apvažiavimo būdu.