Autokrautuvo Bobcat A 300 pardavimo viešojo aukciono būdu skelbimas

UAB „Utenos komunalininkas” (įm. kodas 183606952 Rašės g. 4, Utena) skelbia įmonės krautuvo Bobcat  A 300  pardavimą viešojo aukciono būdu

Viešojo aukciono būdu parduodamas UAB „Utenos komunalininkas“ krautuvas Bobcat A300 2004 metų gamybos.Pradinė pardavimo kaina, EurTransporto priemonės apžiūraDokumentų Priėmimo laikasAukciono vykdymo laikas
Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50, 00 Eur.  10 000 Eur2021 m. birželio 16 d. 9 -11val. 102 kab.    Iki 2021 m. birželio 17 d. 16 val. 201  kab.2021 m. birželio 21 d. 9 val.

Platesnę informaciją teikia UAB „Utenos komunalininkas“, Rašės g.4, Utena, tel. 8 686 20059. Aukciono sąlygos paskelbtos UAB „Utenos komunalininkas ” internatinėje svetainėje www.utenoskom.lt.

 PATVIRTINTA

                 UAB „Utenos komunalininkas|“

 2021 m. birželio mėn. 4 d.               

                                   Direktoriaus įsakymu Nr. V-21-

KRAUTUVO BOBCAT  A300 VIEŠOJO AUKCIONO SĄLYGOS

 1. Aukciono organizatorius : UAB „Utenos komunalininkas“ įmonės kodas  183606952, buveinė: Rašės g. 4, Utena.
 2. Parduodamas įmonei priklausantis  krautuvas Bobcat A300, 2004 m. gamybos.
 3. Pradinė kaina 10 000 Eur.
 4. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur.
 5. Aukciono dalyvio mokestis – netaikomas.
 6. Asmenys ketinantys dalyvauti aukcione dokumentus pateikia iki  2021 m. birželio 17 d. 16 val. 201  kab.
 7. Krautuvo apžiūrėjimo laikas 2021 m. birželio 16 d. 9-11 val. 102 kab.
 8. Aukciono data ir laikas : 2021 m. birželio 21 d. 9 val.
 9. Aukciono vykdymo vieta: UAB „Utenos komunalininkas“ Rašės g. 4, 102 kab.
 10. Aukciono vykdymo būdas -tiesioginis aukcionas.
 11. Aukciono laimėtojas per 10 kalendorinių turi pasirašyti  pirkimo ir pardavimo sutartį, ir sumokėti visą kainą.

PATEKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų  filialai ar atstovybės privalo pateikti šiuos dokumentus ir informaciją:

 1.  Prašymą įregistruoti aukciono dalyviu, kuriame nurodyta : aukciono, į kurį prašoma registruotis duomenys ir aukciono dalyvio duomenys (pavadinimas/vardas, pavardė, buveinė/ gyvenamojo vieta)
 2. Registracijos pažymėjimas arba Juridinių asmens registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento)jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo turėti, kopiją, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka. 
 3. Kompetentingo valdymo organo sprendimą dėl dalyvavimo aukcione, sprendime ar įsakyme turi būti įvardintas įsigyti planuojamas turtas.
 4. Atstovas turi turėti patvirtintą įgaliojimą.
 5. Asmenys turi pateikti asmens tapatybę  patvirtančius dokumentus.

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS FIZINIAMS ASMENIMS

 1. Prašymas įregistruoti aukciono dalyviu, kuriame nurodyta : aukciono į kurį prašoma registruotis, duomenys, ir aukciono dalyvio vardas,  pavarė,  buveinė, sąskaitos numeris, gyvenamoji vieta, telefono numeris.
 2. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopiją.