SKELBIMAS DĖL KANDIDATŲ Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „UTENOS KOMUNALININKAS“ NEPRIKLAUSOMŲ STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ VIETAS ATRANKOS

2019-05-15 Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos komunalininkas“, bendrovės kodas 183606952, buveinė – Rašės g. 4, Utena. Bendrovės interneto svetainės adresas: http://www.utenoskom.lt (toliau – Bendrovė): 1. Skelbia kandidatų į Bendrovės Stebėtojų tarybos narius atranką: 1.1. kandidato į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srities kompetenciją, vietą; 1.2. kandidato į nepriklausomo Stebėtojų […]

Daugiau