Atliekų surinkimas ir tvarkymas

Utenos mieste ir seniūnijose įrengta daug konteinerių aikštelių. Taip siekiama gyventojams palengvinti atliekų šalinimą. Tvarkant atliekas, įmonė naudoja tik europinio standarto konteinerius. Daugiabučių namų kvartaluose naudojami uždari 1,1 m3  talpos ir pusiau požeminiai 3-5 m3 talpos konteineriai. Jie yra pakankamai saugūs ir patogūs naudojimui. Seniūnijose ir miesto individualių namų gyventojai sudaro sutartis su UAB „Utenos komunalininkas“ ir įsigyja konteinerį, kurio aptarnavimu rūpinasi įmonė, pagal nustatytą grafiką.

Buityje susidarančių atliekų surinkimo apvažiavimo būdu Utenos mieste grafikai                  2021 m.

(atidaryti PDF)

Buityje susidarančių atliekų surinkimo apvažiavimo būdu Utenos rajono seniūnijose grafikai 2021 m.

(atidaryti PDF)

Mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas Utenos rajono seniūnijose (nesikeičia)

 1. Užpalių sen. – kiekvieno mėnesio pirmą dieną.
 2. Vyžuonų sen. – Sudeikių sen. – kiekvieno mėnesio ketvirtą dieną.
 3. Leliūnų sen. – kiekvieno mėnesio septintą dieną.
 4. Tauragnų sen. – Daugailių sen., Utenos sen. (Vaikutėnai) – kiekvieno mėnesio dešimtą dieną.
 5. Saldutiškio sen. – Kuktiškių sen. Utenos sen. ( visi kaimai) – kiekvieno mėnesio tryliktą dieną.

Vykdytojas įsipareigoja užsakymą atlikti grafike nustatytą dieną. Neišvežus atliekų nustatytą dieną, atliekos vežamos sekančią dieną. Atliekos vežamos ir šeštadieniais (išskyrus sekmadienius ir šventines dienas). Užsakovas buitinių atliekų konteinerį išvežimo dieną pristato prie gatvės 7 val. ryto.

Tel. informacijai, 8 389 63800

Atliekų kiekiai

Didelių gabaritų   atliekų  ir  antrinių  žaliavų  surinkimo  ir  rūšiavimo  aikštelėje  nemokamai iš gyventojų priimama pasenusi buitinė  įranga, namų apyvokos reikmenys, baldai, taip pat ir pavojingos atliekos: liuminescencinės lempos, padangos,  akumuliatoriai. Per 2018 metus didelių gabaritų aikštelėse ir apvažiavimo būdu buvo surinkti šie atliekų kiekiai:

Atliekų pavadinimas pagal atliekų sąrašą (Atliekų tvarkymo taisyklės) Kiekis, surinktas
didelių gabaritų atliekų
surinkimo aikštelėse, t
Kiekis, surinktas
apvažiuojant atliekų turėtojus (maišai, betaris surinkimas), t
 
 
 
Biologiškai suyrančios atliekos (žaliosios) 20 02 01   1200,00  
Tekstilės pluosto atliekos 20 01 11 10,420  
Popierius ir kartonas 20 01 01 3,0  
Stiklo atliekos 20 01 02 2,5 1,400  
Naudotos padangos 16 01 03 70,00  
Kitos statybinės atliekos turinčios asbesto 170201* 2,760  
dienos šviesos lempos 200121* 0,15  
televizoriai 200135*  
vartojimo įranga 200136*  
tepaluoti skudurai 150202*  
tepaline alyva 130208* 0,670  
oro filtrai 160121* 0,047    
kuro filtrai 160121*  
tepalų filtrai 160107* 0,0710    
plastikai 16 01 19  
gatvių valymo atliekos 200303 330,6  
betonas 170101  
rūšiavimo atliekos  
Švino akumuliatoriai 160601  
Medis (dažytas,lakuotas)170201 101,00 58,78  

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo standartinė sutartis

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartis pagal standartines sąlygas

Atidaryti atliekas tvarkančių įmonių registrą

Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo tarifai

UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ TAIKOMA DVINARĖ ĮMOKA, SUSIDEDANTI IŠ PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES

Eil. Nr. Nekilnojamo turto objektų kategorija Pastovus administravimo parametras Pastovus įmokos dydis, Eur/vnt./mėn.

 

su PVM

Kintamas administravimo parametras3 Kintamas įmokos dydis3, Eur/mėn. su PVM Kintamas administravimo parametras4 Kintamas įmokos dydis4 Eur su PVM
1. Gyvenamosios paskirties butai daugiabučiuose namuose Nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius 2,26 Gyventojų skaičius 1,27 1m3 ištuštinimas 8,94
2. Sodų paskirties objektai 0,25 Nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius 0,28 12,58
3. Garažų paskirties patalpos 0,17 0,18


3
 Parametras naudojamas, kai NT objektui neįmanoma priskirti konkrečios tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtos konteinerių aikštelės ar individualaus konteinerio.

4 Parametras naudojamas, kai NT objektui įmanoma priskirti konkrečią tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtą konteinerių aikštelę ar individualų konteinerį.

Skirtingoms Nekilnojamojo turto objektų kategorijoms, priklausomai nuo paskirties, taikomi skirtingo dydžio pastovios ir kintamos dalies dydžiai. Kintamosios įmokos dydis priklauso nuo to kokių atliekų išmetimo būdą NT savininkas pasirenka, ar naudojasi bendro naudojimo konteineriais, ar turi individualų tik tam objektui priskirtą konteinerį ir moka nuo faktiškai išvežto atliekų tūrio.

Nuo kintamosios dalies mokėjimo atleidžiami NT savininkai, deklaravę, kad 3 mėnesius-1 metus nesinaudos NT objektu. Dėl atleidimo nuo kintamosios dalies prašome kreiptis į UAB „Utenos komunalininkas“ (tel. pasiteirauti 63800, 101 kab., Rašės g. 4, Utena ). Pasibaigus deklaruotam laikotarpiui per 20 d., NT savininkas turi pateikti UAB „Utenos komunalininkas“ licencijuoto elektros tiekėjo pažymą apie suvartotą elektros energijos kiekį už deklaruotą laikotarpį (jis turi neviršyti 35 kWh per vieną metų ketvirtį). Praėjus deklaruotam laikotarpiui, jeigu ir toliau nesinaudojama NT pastatu, vėl reikia pateikti prašymą.

Jeigu gyvenamajame būste  gyvenama mažiau žmonių negu apmokestinta kintamąja dalimi, taip pat reikia kreiptis į UAB „Utenos komunalininkas“– nemokėsite kintamosios įmokos dalies  už negyvenančiuosius (pvz., išvykusius dirbti į užsienį, studentus, atliekančius profesinė, privalomąją karo tarnybą ir pan. ir pateikti papildomą informaciją (pvz., darbovietės, mokymo pažyma ir kt.). Atkreipiame dėmesį, kad šis klausimas aktualus tik tiems asmenims, kurie naudojasi bendro naudojimo konteineriais, nes besinaudojantys individualiais konteineriais mokės pastovią įmokos dalį, o kintamoji įmokos dalis priklausys nuo faktiškai išvežto atliekų kiekio.

KOMPENSACIJOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ

 1. Sumažinant 50 proc. pastoviosios įmokos dalį už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą šioms grupėms:
 • socialinės pašalpos gavėjams;
 • daugiavaikėms šeimoms;
 • nekilnojamo turto savininkams, turintiems nekilnojamą turtą Mockėnų kaime, Utenos rajone.
 1. Sumažinant 20 proc. pastoviosios įmokos dalį už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą gyvenamosios paskirties objekto savininkui, vienam deklaravusiam gyvenamąją vietą tame objekte.
 2. Kompensuojant 100 proc. pastoviosios įmokos dalį už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą religinės paskirties objektuose.

Dėl kompensacijų prašome kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyrių (Utenio a. 4, Utena) ar atitinkamą kaimo seniūniją.

Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo tarifai Utenos miesto ir rajono individualių namų gyventojams

UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ TAIKOMA DVINARĖ ĮMOKA, SUSIDEDANTI IŠ PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES

Eil. Nr. Nekilnojamo turto objektų kategorija Pastovus administravimo parametras Pastovus įmokos dydis, Eur/vnt./mėn.

 

su PVM

Kintamas administravimo parametras3 Kintamas įmokos dydis3, Eur/mėn. su PVM Kintamas administravimo parametras4 Kintamas įmokos dydis4 Eur su PVM
1. Gyvenamosios paskirties individualūs namai Nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius 2,75 Gyventojų skaičius 1,28 0,12 m3 konteinerio ištuštinimas 1,08
0,24 m3 konteinerio ištuštinimas 2,14
2. Sodų paskirties objektai 0,25 Nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius 0,28 1 m3 ištuštinimas 12,58
3. Garažų paskirties patalpos 0,17 0,18

3 Parametras naudojamas, kai NT objektui neįmanoma priskirti konkrečios tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtos konteinerių aikštelės ar individualaus konteinerio.

4 Parametras naudojamas, kai NT objektui įmanoma priskirti konkrečią tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtą konteinerių aikštelę ar individualų konteinerį.

Skirtingoms Nekilnojamojo turto objektų kategorijoms, priklausomai nuo paskirties, taikomi skirtingo dydžio pastovios ir kintamos dalies dydžiai. Kintamosios įmokos dydis priklauso nuo to kokių atliekų išmetimo būdą NT savininkas pasirenka, ar naudojasi bendro naudojimo konteineriais, ar turi individualų tik tam objektui priskirtą konteinerį ir moka nuo faktiškai išvežto atliekų tūrio.

Nuo kintamosios dalies mokėjimo atleidžiami NT savininkai, deklaravę, kad 3 mėnesius-1 metus nesinaudos NT objektu. Dėl atleidimo nuo kintamosios dalies prašome kreiptis į UAB „Utenos komunalininkas“ (tel. pasiteirauti 63800, 101 kab., Rašės g. 4, Utena ). Pasibaigus deklaruotam laikotarpiui per 20 d., NT savininkas turi pateikti UAB „Utenos komunalininkas“ licencijuoto elektros tiekėjo pažymą apie suvartotą elektros energijos kiekį už deklaruotą laikotarpį (jis turi neviršyti 35 kWh per vieną metų ketvirtį). Praėjus deklaruotam laikotarpiui, jeigu ir toliau nesinaudojama NT pastatu, vėl reikia pateikti prašymą.

Jeigu gyvenamajame būste  gyvenama mažiau žmonių negu apmokestinta kintamąja dalimi, taip pat reikia kreiptis į UAB „Utenos komunalininkas“– nemokėsite kintamosios įmokos dalies  už negyvenančiuosius (pvz., išvykusius dirbti į užsienį, studentus, atliekančius profesinė, privalomąją karo tarnybą ir pan. ir pateikti papildomą informaciją (pvz., darbovietės, mokymo pažyma ir kt.). Atkreipiame dėmesį, kad šis klausimas aktualus tik tiems asmenims, kurie naudojasi bendro naudojimo konteineriais, nes besinaudojantys individualiais konteineriais mokės pastovią įmokos dalį, o kintamoji įmokos dalis priklausys nuo faktiškai išvežto atliekų kiekio.

Taip siekiama mažinti mišrių komunalinių atliekų kiekį ir vykdyti pirminį atliekų rūšiavimą.

KOMPENSACIJOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ

 1. Sumažinant 50 proc. pastoviosios įmokos dalį už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą šioms grupėms:
 • socialinės pašalpos gavėjams;
 • daugiavaikėms šeimoms;
 • nekilnojamo turto savininkams, turintiems nekilnojamą turtą Mockėnų kaime, Utenos rajone.
 1. Sumažinant 20 proc. pastoviosios įmokos dalį už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą gyvenamosios paskirties objekto savininkui, vienam deklaravusiam gyvenamąją vietą tame objekte.
 2. Kompensuojant 100 proc. pastoviosios įmokos dalį už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą religinės paskirties objektuose.

Dėl kompensacijų prašome kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyrių (Utenio a. 4, Utena) ar atitinkamą kaimo seniūniją.

Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo tarifai nekilnojamojo turto objektams pagal vienetų skaičių

UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ TAIKOMA DVINARĖ ĮMOKA, SUSIDEDANTI IŠ PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES

         Eil. Nr. Nekilnojamo turto objektų kategorija Pastovus administravimo parametras Pastovus įmokos dydis, Eur/vnt./mėn

 

be PVM

Kintamas administravimo parametras1 Kintamas įmokos dydis1, Eur/mėn. be PVM Kintamas administravimo parametras2 Kintamas įmokos dydis2 Eur be PVM
1 Gyvenamosios paskirties butai daugiabučiuose namuose Nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius 1,87 Gyventojų skaičius 1,05 1m3 ištuštinimas 7,39
2 Gyvenamosios paskirties individualūs namai 2,27 1,05 0,12 m3 konteinerio ištuštinimas 0,89
0,24 m3 konteinerio ištuštinimas 1,77
3 Viešbučių paskirties objektai 12,28 Nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius 13,54 1 m3 ištuštini-mas 10,40
4 Administracinės paskirties objektai 5,78 6,37
5 Paslaugų paskirties objektai 3,34 3,69
6 Maitinimo paskirties objektai 10,64 11,74
7 Transporto paskirties objektai 2,92 3,22
8 Garažų paskirties pastatai 2,91 3,20
9 Garažų paskirties patalpos 0,14 0,15
10 Kultūros paskirties objektai 3,21 3,54
11 Mokslo paskirties objektai 14,37 15,85
12 Poilsio paskirties objektai 2,20 2,42
13 Sporto paskirties objektai 2,35 2,59
14 Religinės paskirties objektai 0,21 0,23
15 Specialiosios paskirties objektai 1,39 1,54
16 Sodų paskirties objektai 0,21 0,23
17 Kiti objektai 0,51 0,56

3Parametras naudojamas, kai NT objektui neįmanoma priskirti konkrečios tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtos konteinerių aikštelės ar individualaus konteinerio.

4Parametras naudojamas, kai NT objektui įmanoma priskirti konkrečią tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtą konteinerių aikštelę ar individualų konteinerį.

Atliekų turėtojai, kurie nėra susieti su konkrečiu nekilnojamojo turto objektu, bet naudojasi komunalinių atliekų tvarkymo paslaugomis, už 1 m3 atliekų  sutvarkymą moka 22,16 Eur be PVM, o biologiškai suyrančių atliekų surinkimą -11,97 Eur be PVM.

[/st_tab]
 • KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO TARIFAI NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTAMS PAGAL PLOTĄ
 • UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ TAIKOMA DVINARĖ ĮMOKA, SUSIDEDANTI IŠ PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES

  Eil. Nr. Nekilnojamo turto objektų kategorija Pastovus administravimo parametras Pastovus įmokos dydis, Eur/m2/ mėn.

   

  be PVM

  Kintamas administravimo parametras1 Kintamas įmokos dydis1,  Eur/m2/ mėn.

   

  be PVM

  Kintamas administravimo parametras2 Kintamas įmokos dydis2 Eur be PVM
  18 Prekybos paskirties objektai, kurių plotas mažesnis arba lygus 200 m2 Nekilnojamojo turto paskirtis ir plotas 0,0238 Nekilnojamojo turto paskirtis ir plotas 0,0262 1 m3 ištuštinimas 10,40
  19 Prekybos paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 200 m2 ir mažesnis arba lygus 1000 m2 0,0166 0,0183
  20 Prekybos paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 1000 m2 0,0100 0,0111
  21 Gamybos, pramonės paskirties objektai, kurių plotas mažesnis arba lygus 500 m2 0,0121 0,0133
  22 Gamybos, pramonės paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 500 m2 ir mažesnis arba lygus 2000 m2 0,0082 0,0091
  23 Gamybos, pramonės paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 2000 m2 ir mažesnis arba lygus 5000 m2 0,0058 0,0064
  24 Gamybos, pramonės paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 5000 m2 0,0018 0,0020
  25 Sandėliavimo paskirties objektai, kurių plotas mažesnis arba lygus 500 m2 0,0101 0,0112
  26 Sandėliavimo paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 500 m2 ir mažesnis arba lygus 2000 m2 0,0060 0,0067
  27 Sandėliavimo paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 2000 m2 0,0052 0,0058
  28 Gydymo paskirties objektai, kurių plotas mažesnis arba lygus 100 m2 0,0251 0,0278
  29 Gydymo paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 100 m2 ir mažesnis arba lygus 350 m2 0,0134 0,0148
  30 Gydymo paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 350 m2 0,0100 0,0111

  Statybinių atliekų tvarkymo įkainis, naudojant 13-20 m3 konteinerius

  1 m3 mišrių statybinių atliekų sutvarkymo kaina – 25,00Eur. Viršijus 1 konteinerio išvežimo svoriui 10 tonų, už kiekvieną papildomą toną mokama 42,00Eur. Vieno pravažiuoto kilometro kaina – 0,93 Eur. Kainos pateikiamos be PVM mokesčio

  Pasitikrinti mokesčius