Atliekų surinkimas ir tvarkymas

Utenos mieste ir seniūnijose įrengta daug konteinerių aikštelių. Taip siekiama gyventojams palengvinti atliekų šalinimą. Tvarkant atliekas, įmonė naudoja tik europinio standarto konteinerius. Daugiabučių namų kvartaluose naudojami uždari 1,1 m3  talpos konteineriai. Jie yra pakankamai saugūs ir patogūs naudojimui. Seniūnijose ir miesto individualių namų gyventojai sudaro sutartis su UAB "Utenos komunalininkas" ir įsigyja konteinerį, kurio aptarnavimu rūpinasi įmonė, pagal nustatytą grafiką.

Atliekų išvežimo grafikas Utenos mieste

Pirmadieniais - Klebonžemio kvartalas Antradieniais - Senamiesčio kvartalasTrečiadieniais - Vyturių kvartalas
Vilniaus, Vasaros, Gegužės, Tulpių, Liepų, Algirdo, Ąžuolijos, Utenio, Utenio a., Naujoji, Žilvyčių, Kaštonų, Draugystės a., Varpo, Daukanto, Bažnyčios, Kęstučio, Vytauto a., Ladygos, Nemeikščių, Rasos, Ugniagesių gatvėsAušros, Pavasario, Žalioji, Maironio, Baranausko, Ateities, Draugystės 18-oji, Donelaičio, Vyžuonų, Paupio, Šiaurės, Palangos, Rūtų, Žemaitės, Čiurlionio, Biliūno, Šiaurės sk., Stoties, Šilo, P. Cvirkos, L. Giros, Birutės, Parko, Alyvų, Šviesos, Molėtų, Eimučio, Rinkos, Daržų, Ežero, Lukšio, Žydų, Sodo, Šilinės, Basanavičiaus, Daumanto, Joneliškio, Vyžuonėlių, Naujasodžio, Jaunystės, Ukmergės, Pilies, Grybelių, Kovo -11 oji, Piliakalnio, Paupio, Lanko, Kauno, Žvejų, Bočių, Atgimimo, Sakalų gatvės. Statybininkų, Papievių, Mindaugo, Rašytojų, Sėlių, Lapų, Bangos, Bangelės, Lauko, Lauko sk., Užpalių, Meldų, Sudeikių, Turgaus, Kampo, Dariaus ir Girėno, Gedimino, Tauragnų, Eglyno, Melioratorių, Pakalnės, Dobilo, Kalno, Žirgų, Pušyno, Dauniškio, Rožių, Žalgirio, Žemdirbių, Pušynėlio, Mechanizatorių, Rašės, Palijoniškio gatvės.
Atliekų išvežimo dienai sutapus su šventine diena, atliekos vežamos sekančią dieną. *Kompostuojamos atliekos iš Utenos miesto individualių namų kvartalų vežamos kitą dieną po mišrių komunalinių atliekų išvežimo (nuo 2018 m. gegužės 22 d. iki 2018 m. lapkričio 22 d.). Tačiau gegužės-rugpjūčio menesiais kompuostuojamos atliekos nebus vežamos tą savaitę, kurią bus surenkamos pakuotės atliekos iš individualių konteinerių Utenos mieste (atitinkamai priešpaskutinę ar paskutinę mėnesio savaitę).

Atliekų išvežimo grafikas Utenos rajono seniūnijose

 1. Užpalių sen. - kiekvieno mėnesio pirmą dieną.
 2. Vyžuonų sen., Sudeikių sen. - kiekvieno mėnesio ketvirtą dieną.
 3. Leliūnų sen. - kiekvieno mėnesio septintą dieną.
 4. Tauragnų sen., Daugailių sen., Utenos sen. (Vaikutėnai) - kiekvieno mėnesio dešimtą dieną.
 5. Saldutiškio sen., Kuktiškių sen. Utenos sen. ( visi kaimai) - kiekvieno mėnesio tryliktą dieną.

Vykdytojas įsipareigoja užsakymą atlikti grafike nustatytą dieną. Neišvežus atliekų nustatytą dieną, atliekos vežamos sekančią dieną. Atliekos vežamos šeštadieniais (išskyrus sekmadienius ir šventines dienas). Užsakovas buitinių atliekų konteinerį išvežimo dieną pristato prie gatvės 7 val. ryto.

Tel. informacijai, 8 389 63800

Pakuotės*, pavojingų, didelių gabaritų atliekų ir kitų antrinių žaliavų, susidariusiu buityje,  surinkimo apvažiavimo būdu Utenos rajono seniūnijose grafikas 2018 m.

Pakuotės atliekų iš individualių pakuočių konteinerių (geltonos, žalios spalvos) surinkimo Utenos miesto gyvenamuosiuose kvartaluose grafikas 2018 m. 

Miestas sąlyginai J. Basanavičiaus gatve skiriamas į dvi dalis:

  

Didelių gabaritų atliekų surinkimas

 

  Didelių gabaritų   atliekų  ir  antrinių  žaliavų  surinkimo  ir  rūšiavimo  aikštelėje  nemokamai iš gyventojų priimama pasenusi buitinė  įranga, namų apyvokos reikmenys, baldai, taip pat ir pavojingos atliekos: liuminescencinės lempos, padangos,  akumuliatoriai. Per 2016 metus didelių gabaritų aikštelėse ir apvažiavimo būdu buvo surinkti šie atliekų kiekiai:

Atliekų pavadinimas pagal atliekų sąrašą (Atliekų tvarkymo taisyklės)Kiekis, surinktas
didelių gabaritų atliekų
surinkimo aikštelėse, t
Kiekis, surinktas
apvažiuojant atliekų turėtojus (maišai, betaris surinkimas), t
 
 
 
Biologiškai suyrančios atliekos (žaliosios) 20 02 01 1194,14 
Tekstilės pluosto atliekos 20 01 11- 20,38 
Popierius ir kartonas 20 01 011,11,3 
Stiklo atliekos 20 01 020,9  
Naudotos padangos 16 01 0341,631 
Kitos statybinės atliekos turinčios asbesto 170201*14,442 
dienos šviesos lempos 200121*0,030- 
televizoriai 200135*3 0,313 
vartojimo įranga 200136*0,228 0,13 
tepaluoti skudurai 150202*-  
tepaline alyva 130208*-  
oro filtrai 160121*-  
kuro filtrai 160121*-  
tepalų filtrai 160107*-  
plastikai 16 01 192,92  
gatvių valymo atliekos 200301 300,02 
betonas 17010125  
rūšiavimo atliekos196,58  
Švyno akumuliatoriai 1606010,015  
Medis (dažytas,lakuotas)17020166,4854 

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo standartinė sutartis

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartis pagal standartines sąlygas

Atidaryti atliekas tvarkančių įmonių registrą

Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo tarifai

UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ TAIKOMA DVINARĖ ĮMOKA, SUSIDEDANTI IŠ PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES

Eil. Nr.Nekilnojamo turto objektų kategorijaPastovus administravimo parametras

Pastovus įmokos dydis, Eur/vnt./mėn.

su PVM

Kintamas administravimo parametras3Kintamas įmokos dydis3, Eur/mėn. su PVMKintamas administravimo parametras4Kintamas įmokos dydis4 Eur su PVM
1.Gyvenamosios paskirties butai daugiabučiuose namuoseNekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius2,26Gyventojų skaičius1,271m3 ištuštinimas8,94
2.Sodų paskirties objektai0,25Nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius0,2811,92
3.Garažų paskirties patalpos0,170,18


3
 Parametras naudojamas, kai NT objektui neįmanoma priskirti konkrečios tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtos konteinerių aikštelės ar individualaus konteinerio.

4 Parametras naudojamas, kai NT objektui įmanoma priskirti konkrečią tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtą konteinerių aikštelę ar individualų konteinerį.

Skirtingoms Nekilnojamojo turto objektų kategorijoms, priklausomai nuo paskirties, taikomi skirtingo dydžio pastovios ir kintamos dalies dydžiai. Kintamosios įmokos dydis priklauso nuo to kokių atliekų išmetimo būdą NT savininkas pasirenka, ar naudojasi bendro naudojimo konteineriais, ar turi individualų tik tam objektui priskirtą konteinerį ir moka nuo faktiškai išvežto atliekų tūrio.

Nuo kintamosios dalies mokėjimo atleidžiami NT savininkai, deklaravę, kad 3 mėnesius-1 metus nesinaudos NT objektu. Dėl atleidimo nuo kintamosios dalies prašome kreiptis į UAB „Utenos komunalininkas“ (tel. pasiteirauti 63800, 101 kab., Rašės g. 4, Utena ). Pasibaigus deklaruotam laikotarpiui per 20 d., NT savininkas turi pateikti UAB „Utenos komunalininkas“ licencijuoto elektros tiekėjo pažymą apie suvartotą elektros energijos kiekį už deklaruotą laikotarpį (jis turi neviršyti 35 kWh per vieną metų ketvirtį). Praėjus deklaruotam laikotarpiui, jeigu ir toliau nesinaudojama NT pastatu, vėl reikia pateikti prašymą.

Jeigu gyvenamajame būste  gyvenama mažiau žmonių negu apmokestinta kintamąja dalimi, taip pat reikia kreiptis į UAB „Utenos komunalininkas“– nemokėsite kintamosios įmokos dalies  už negyvenančiuosius (pvz., išvykusius dirbti į užsienį, studentus, atliekančius profesinė, privalomąją karo tarnybą ir pan. ir pateikti papildomą informaciją (pvz., darbovietės, mokymo pažyma ir kt.). Atkreipiame dėmesį, kad šis klausimas aktualus tik tiems asmenims, kurie naudojasi bendro naudojimo konteineriais, nes besinaudojantys individualiais konteineriais mokės pastovią įmokos dalį, o kintamoji įmokos dalis priklausys nuo faktiškai išvežto atliekų kiekio.

Taip siekiama mažinti mišrių komunalinių atliekų kiekį ir vykdyti pirminį atliekų rūšiavimą.

NUSTATYTOS LENGVATOS

 1. Sumažinti 50 proc. pastoviosios įmokos dalį už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą šioms grupėms:
 • socialinės pašalpos gavėjams;
 • daugiavaikėms šeimoms;
 • nekilnojamo turto savininkams, turintiems nekilnojamą turtą Mockėnų kaime, Utenos rajone.
 1. Sumažinti 20 proc. pastoviosios įmokos dalį už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą gyvenamosios paskirties objekto savininkui, vienam deklaravusiam gyvenamąją vietą tame objekte.

Dėl kompensacijų prašome kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyrių ar atitinkamą kaimo seniūniją.

Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo tarifai utenos miesto ir rajono individualių  namų gyventojams

UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ TAIKOMA DVINARĖ ĮMOKA, SUSIDEDANTI IŠ PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES

Eil. Nr.Nekilnojamo turto objektų kategorijaPastovus administravimo parametras

Pastovus įmokos dydis, Eur/vnt./mėn.

su PVM

Kintamas administravimo parametras3Kintamas įmokos dydis3, Eur/mėn. su PVMKintamas administravimo parametras4Kintamas įmokos dydis4 Eur su PVM
1.Gyvenamosios paskirties individualūs namaiNekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius2,75Gyventojų skaičius1,280,12 m3 konteinerio ištuštinimas1,08
0,24 m3 konteinerio ištuštinimas2,14
2.Sodų paskirties objektai0,25Nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius0,281 m3 ištuštinimas12,58
3.Garažų paskirties patalpos0,170,18

3 Parametras naudojamas, kai NT objektui neįmanoma priskirti konkrečios tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtos konteinerių aikštelės ar individualaus konteinerio.

4 Parametras naudojamas, kai NT objektui įmanoma priskirti konkrečią tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtą konteinerių aikštelę ar individualų konteinerį.

Skirtingoms Nekilnojamojo turto objektų kategorijoms, priklausomai nuo paskirties, taikomi skirtingo dydžio pastovios ir kintamos dalies dydžiai. Kintamosios įmokos dydis priklauso nuo to kokių atliekų išmetimo būdą NT savininkas pasirenka, ar naudojasi bendro naudojimo konteineriais, ar turi individualų tik tam objektui priskirtą konteinerį ir moka nuo faktiškai išvežto atliekų tūrio.

Nuo kintamosios dalies mokėjimo atleidžiami NT savininkai, deklaravę, kad 3 mėnesius-1 metus nesinaudos NT objektu. Dėl atleidimo nuo kintamosios dalies prašome kreiptis į UAB „Utenos komunalininkas“ (tel. pasiteirauti 63800, 101 kab., Rašės g. 4, Utena ). Pasibaigus deklaruotam laikotarpiui per 20 d., NT savininkas turi pateikti UAB „Utenos komunalininkas“ licencijuoto elektros tiekėjo pažymą apie suvartotą elektros energijos kiekį už deklaruotą laikotarpį (jis turi neviršyti 35 kWh per vieną metų ketvirtį). Praėjus deklaruotam laikotarpiui, jeigu ir toliau nesinaudojama NT pastatu, vėl reikia pateikti prašymą.

Jeigu gyvenamajame būste  gyvenama mažiau žmonių negu apmokestinta kintamąja dalimi, taip pat reikia kreiptis į UAB „Utenos komunalininkas“– nemokėsite kintamosios įmokos dalies  už negyvenančiuosius (pvz., išvykusius dirbti į užsienį, studentus, atliekančius profesinė, privalomąją karo tarnybą ir pan. ir pateikti papildomą informaciją (pvz., darbovietės, mokymo pažyma ir kt.). Atkreipiame dėmesį, kad šis klausimas aktualus tik tiems asmenims, kurie naudojasi bendro naudojimo konteineriais, nes besinaudojantys individualiais konteineriais mokės pastovią įmokos dalį, o kintamoji įmokos dalis priklausys nuo faktiškai išvežto atliekų kiekio.

Taip siekiama mažinti mišrių komunalinių atliekų kiekį ir vykdyti pirminį atliekų rūšiavimą.

NUSTATYTOS LENGVATOS

 1. Sumažinti 50 proc. pastoviosios įmokos dalį už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą šioms grupėms:
 • socialinės pašalpos gavėjams;
 • daugiavaikėms šeimoms;
 • nekilnojamo turto savininkams, turintiems nekilnojamą turtą Mockėnų kaime, Utenos rajone.
 1. Sumažinti 20 proc. pastoviosios įmokos dalį už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą gyvenamosios paskirties objekto savininkui, vienam deklaravusiam gyvenamąją vietą tame objekte.

Dėl kompensacijų prašome kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyrių ar atitinkamą kaimo seniūniją.

 

Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo tarifai nekilnojamojo turto objektams pagal vienetų skaičių

UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ TAIKOMA DVINARĖ ĮMOKA, SUSIDEDANTI IŠ PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES

         Eil. Nr.Nekilnojamo turto objektų kategorijaPastovus administravimo parametras

Pastovus įmokos dydis, Eur/vnt./mėn

be PVM

Kintamas administravimo parametras1Kintamas įmokos dydis1, Eur/mėn. be PVMKintamas administravimo parametras2Kintamas įmokos dydis2 Eur be PVM
1Gyvenamosios paskirties butai daugiabučiuose namuoseNekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius1,87Gyventojų skaičius1,051m3 ištuštinimas7,39
2Gyvenamosios paskirties individualūs namai2,271,050,12 m3 konteinerio ištuštinimas0,89
0,24 m3 konteinerio ištuštinimas1,77
3Viešbučių paskirties objektai12,28Nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius13,541 m3 ištuštini-mas10,40
4Administracinės paskirties objektai5,786,37
5Paslaugų paskirties objektai3,343,69
6Maitinimo paskirties objektai10,6411,74
7Transporto paskirties objektai2,923,22
8Garažų paskirties pastatai2,913,20
9Garažų paskirties patalpos0,140,15
10Kultūros paskirties objektai3,213,54
11Mokslo paskirties objektai14,3715,85
12Poilsio paskirties objektai2,202,42
13Sporto paskirties objektai2,352,59
14Religinės paskirties objektai0,210,23
15Specialiosios paskirties objektai1,391,54
16Sodų paskirties objektai0,210,23
17Kiti objektai0,510,56

3Parametras naudojamas, kai NT objektui neįmanoma priskirti konkrečios tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtos konteinerių aikštelės ar individualaus konteinerio.

4Parametras naudojamas, kai NT objektui įmanoma priskirti konkrečią tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtą konteinerių aikštelę ar individualų konteinerį.

Atliekų turėtojai, kurie nėra susieti su konkrečiu nekilnojamojo turto objektu, bet naudojasi komunalinių atliekų tvarkymo paslaugomis, už 1 m3 atliekų  sutvarkymą moka 22,16 Eur be PVM, o biologiškai suyrančių atliekų surinkimą -11,97 Eur be PVM.

[/st_tab]

 • KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO TARIFAI NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTAMS PAGAL PLOTĄ
 • UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ TAIKOMA DVINARĖ ĮMOKA, SUSIDEDANTI IŠ PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES

  Eil. Nr.Nekilnojamo turto objektų kategorijaPastovus administravimo parametras

  Pastovus įmokos dydis, Eur/m2/ mėn.

  be PVM

  Kintamas administravimo parametras1

  Kintamas įmokos dydis1,  Eur/m2/ mėn.

  be PVM

  Kintamas administravimo parametras2Kintamas įmokos dydis2 Eur be PVM
  18Prekybos paskirties objektai, kurių plotas mažesnis arba lygus 200 m2Nekilnojamojo turto paskirtis ir plotas0,0238Nekilnojamojo turto paskirtis ir plotas0,02621 m3 ištuštinimas10,40
  19Prekybos paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 200 m2 ir mažesnis arba lygus 1000 m20,01660,0183
  20Prekybos paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 1000 m20,01000,0111
  21Gamybos, pramonės paskirties objektai, kurių plotas mažesnis arba lygus 500 m20,01210,0133
  22Gamybos, pramonės paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 500 m2 ir mažesnis arba lygus 2000 m20,00820,0091
  23Gamybos, pramonės paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 2000 m2 ir mažesnis arba lygus 5000 m20,00580,0064
  24Gamybos, pramonės paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 5000 m20,00180,0020
  25Sandėliavimo paskirties objektai, kurių plotas mažesnis arba lygus 500 m20,01010,0112
  26Sandėliavimo paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 500 m2 ir mažesnis arba lygus 2000 m20,00600,0067
  27Sandėliavimo paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 2000 m20,00520,0058
  28Gydymo paskirties objektai, kurių plotas mažesnis arba lygus 100 m20,02510,0278
  29Gydymo paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 100 m2 ir mažesnis arba lygus 350 m20,01340,0148
  30Gydymo paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 350 m20,01000,0111

   

  Statybinių atliekų tvarkymo įkainis, naudojant 13-20 m3 konteinerius

  1 m3 mišrių statybinių atliekų sutvarkymo kaina - 25,00 Eur. Viršijus 1 konteinerio išvežimo svoriui 10 tonų, už kiekvieną papildomą toną mokama 42,00 Eur. Vieno pravažiuoto kilometro kaina - 0,93 Eur. Kainos pateikiamos be PVM mokesčio