Leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijose išdavimas

Kontaktinis asmuo: miesto tvarkymo skyriaus viršininkas Stasys Marcinkevičius, tel. 8 (389) 63 805, el.p. stasys.marcinkevicius@utenoskom.lt

Rinkliavos dydžiai

2016-04-18 Nr. TS-60

Žemės kasinėjimo darbų tvarka

2008-02-28 Nr. TS-54

Reikalingi dokumentai

Leidimas gatvėms kasinėti, gatvėms užtverti, eismui apriboti

Paraiška

Suderinimų lapas